Patent

Pat.241916

Przedmiotem wynalazku jest zestaw klinów montażowych, złożony z dwóch różnych, niepołączonych ze sobą klinów i przeznaczony jest do układania lub przyklejania w poziomie, pionie lub pod skosem płytek ceramicznych, płytek kamiennych, płytek posadzkowych i innych elementów, oraz zaklinowania futryn okiennych, futryn drzwiowych i innych elementów, które wymagają poziomowania lub pionowania podczas montażu. Zestaw złożony jest z mniejszego klina (1), który ma powierzchnię (16) zaopatrzoną w ząbki (4) oraz otwory, natomiast boczne jego ściany (5) mają elastyczne ramiona (2), (2’) oraz stopki a na jego obwodzie są pocienienia, natomiast większy klin zaopatrzony jest w ząbkowaną powierzchnię zaopatrzoną w otwory i podzieloną na sektory.