Aktualności

2022-06-13


W związku z realizacją Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, numer wniosku PMT/1980/1N/2020 na rynek ZEA informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji I etapu Projektu.


Przedmiot zamówienia:

1. Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej ZEA) dotyczące dokumentów koniecznych do sprzedaży produktu na rynku docelowym, czyli listy wymaganych certyfikatów i koncesji, ścieżka ich uzyskania, szacowany koszt ich uzyskania, lista wymaganych dokumentów logistycznych, informacje konieczne na fakturze i dokumentach logistycznych, aby towar wjechał do ZEA i przeszedł odprawę celną.

2. Dostarczenie jednego pakietu uczestnictwa w konferencji branżowej odbywającej się w dniach 7-8.06.2022 w Dubaju, czyli na rynku docelowym ZEA, o nazwie „CONSTRUCTION TECHNOLOGY FESTIVAL” wraz z pakietem 10 spotkań B2B z lokalnymi kontrahentami takimi jak dystrybutorzy branżowi oraz potencjalni klienci końcowi.


Data publikacji zapytań ofertowych: 28.03.2022 r.

E-mail kontaktowy: mmt@mmt-poland.eu

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 07.04.2022 r.


W postępowaniu konkursowym, którego głównym kryterium była cena wykonania usług, wybrana została oferta złożona przez Pana Łukasza Bujaka prowadzącego działalność pod nazwą Global Expansion Experts, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wilanowskiej 51.3 (51-206), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 23807/ 2010 w Urzędzie Miasta Wrocławia, NIP: 697-167-67-37, REGON: 301491203.

Data końcowa realizacji usługi: 15.06.2022 r.

 
W związku z realizacją Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, numer wniosku PMT/1980/1N/2020 na rynek ZEA informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji II etapu Projektu.


Przedmiot zamówienia:

1. Doradztwo dotyczące wzornictwa opakowań uwzględniające listę koniecznych informacji, które na etykiecie opakowania muszą się znaleźć, aby produkt mógł być sprzedawany w ZEA w języku angielskim oraz arabskim.Data publikacji zapytań ofertowych: 29.03.2022 r.

E-mail kontaktowy: mmt@mmt-poland.eu

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 07.04.2022 r.


W postępowaniu konkursowym, którego głównym kryterium była cena wykonania usług, wybrana została oferta złożona przez Pana Rafała Pawłowskiego prowadzącego działalność pod firmą BiznesPartner.online Rafał Pawłowski, z siedzibą w Poznaniu 60-408, przy ul. Janusza Meissnera 21, NIP: 618-160-60-70, REGON: 300 585 623.

Data końcowa realizacji usługi: 15.06.2022 r.


Pliki do pobrania: