O firmie

Firma MMT powstała w 1993 roku.

Najpierw zajmowaliśmy się produkcją paneli podłogowych i ich montażem. W ten sposób zdobyliśmy spore doświadczenie w tej dziedzinie.

W międzyczasie rozpoczęliśmy produkcję narzędzi do montażu paneli podłogowych.

W pewnym momencie zaprzestaliśmy produkcji paneli podłogowych i skoncentrowaliśmy się na produkcji narzędzi, dzięki temu staliśmy się w tej dziedzinie ekspertami.


Nasze produkty, jeśli to konieczne, są opatentowane lub posiadają własne znaki towarowe.

Po pewnym czasie nawiązaliśmy współpracę z największymi producentami paneli podłogowych w Europie, ich dystrybutorami oraz hipermarketami.

WITEX, KRONOTEX, KRONOSPAN, BARLINEK, CLASSENPOL, HOMEBASE, WICKES, CASTORAMA, NOMI, KOMFORT, PRAKTIKER, OBI, IKEA, LUX, MORIN, HARDY, WESTCO, ROBERTS HOLLAND, DANWO, ROMUS


MMT Małgorzata Tasiemska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania

3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Projekt nr PMT/1980/1N/2020


Cel projektu: wprowadzenie Systemu Quick Level PRO na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich:


W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek ZEA oraz

wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo w zakresie internacjonalizacji.


Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku ZEA, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji,

potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w ZEA.


Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN